This plugin hasn’t been tested with the latest 3 major releases of WordPress. It may no longer be maintained or supported and may have compatibility issues when used with more recent versions of WordPress.

По български

ཞིབ་བརྗོད།

Разширението „По български“ помага за по-доброто оформление за публикации на български език.

Засега по следните начини:

  • заменя английските кавички с български: „ и “
  • слага автоматично български кавички на текст в <q> таг
  • заменя самотна малка буква й с ѝ (ударена малка буква и, и кратко)
  • заменя много дългото тире, използвано в английския език (mdash) с дългото тире, използвано в българския (ndash)

སྒྲིག་འཇུག

  1. Качете директорията bgstyle в /wp-content/plugins/ на вашия сървър
  2. Включете разширението от менюто ‘Разширения’ (Plugins)

གདེང་འཇོག

There are no reviews for this plugin.

བྱས་རྗེས་འཇོག་མཁན། & གསར་འབྱེད་པ།

“По български” is open source software. The following people have contributed to this plugin.

བྱས་རྗེས་འཇོག་མཁན།

དག་བཅོས་ཉིན་ཐོ།

0.9

  • Поправя проблем, при който във версия 3.8 текстът се огражда от две отварящи долни кавички
  • Премахва обратна съвместимост с ранни версии на WordPress (преди 3.0)
  • Освежен код

0.04

  • Ако се появи й точно преди : или ; също трябва да се превърне в ударено и. Забелязано от хората от Framespotting