This plugin has been closed as of 2023 ལོའི་ཟླ 10 ཚེས 27 ཉིན། and is not available for download. རྒྱུ་རྐྱེན: Security Issue.

quick-call-button

གདེང་འཇོག

2021 ལོའི་ཟླ 10 ཚེས 5 ཉིན།
Dễ chỉnh sửa màu, vị trí, hiệu ứng bắt mắt, nói chung không có gì để chê cả
2021 ལོའི་ཟླ 8 ཚེས 9 ཉིན།
Pluggin rất đẹp và chạy tốt, tuy nhiên sau khi cập nhất lên Wordpress 5.8 thì đã bị lỗi, không hoạt động được nữa (nút không hiển thị). Rất mong bạn sớm cập nhật lại Pluggin để cộng đồng tiếp tục được sử dụng.
2020 ལོའི་ཟླ 9 ཚེས 28 ཉིན།
No complaints. Works well. Choose this because it was a bit more customizable than another popular similar plugin. thanks
2020 ལོའི་ཟླ 5 ཚེས 14 ཉིན།
after updating some weeks ago this plugin stop appearing help please
གདེང་འཇོག 24 ཡོངས་སུ་ཀློག

བྱས་རྗེས་འཇོག་མཁན། & གསར་འབྱེད་པ།

“Quick Call Button” is open source software. The following people have contributed to this plugin.

བྱས་རྗེས་འཇོག་མཁན།